Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 16, 2019

Om meer te bereiken werken we tegenwoordig steeds vaker samen in multi-disciplinaire teams, maar we doen soms nog wel steeds ons eigen werk, en het liefst op onze eigen manier. Tegelijkertijd hebben we rekening te houden met hoe we dingen samen toen, zodat we zoveel mogelijk impact kunnen hebben. 

Maar hoe verhouden die twee zich eigenlijk tot elkaar? In hoeverre bepaalt het gedrag van het individu het gedrag van de grotere groep en vice versa? 

Vandaag bespreken we hoe individuen samen een team maken en hoe gevoelig we eigenlijk zijn voor kuddegedrag.

Veel plezier!

Voor vragen, opmerkingen en suggesties:

https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/

https://www.linkedin.com/in/justmeddens/

Of neem contact met ons op via WhatsApp of telefoon op 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just) 

Als je meer wilt weten over enkele zaken die we besproken hebben, check MBTI informatie en Insights Discovery

De Heineken reclame