Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2018

Structuur vs. Cultuur.
Wat is belangrijker bij verandering? Welke volgt waarop? Hoe gaan wij hiermee om in ons werk? Een nieuwe aflevering waarbij wij een antwoord zoeken op een aantal van bovenstaande vragen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties:
https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/


Nov 27, 2018

Maak kennis met Roel & Just. Verder, wat houdt ons bezig en wat gaan we in de volgende podcasts behandelen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties:
https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/