Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2021

We zoomen vandaag wat verder in op de vraag die in veel organisaties centraal staat: Hoe zorgen we zo goed mogelijk voor de klant? Een recente trainingservaring van Just zorgt voor een nieuw inzicht.

Wil je onze podcast steunen? Wordt dan Patron van onze podcast voor maar een paar euro per maand via onze


Oct 4, 2021

Wat werkt beter? Een hierarchische corporate of de organische netwerkstructuur van een start-up? Naast het feit dat dat heel erg afhankelijk is van de schaal waarop, kun je je ook afvragen of er een goede tussenvorm is. Vandaag bespreken we het duale operating model, geintroduceerd door John Kotter in zijn boek...