Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2020

Ken je dat? Je iets voornemen om te gaan doen maar als puntje bij paaltje komt het toch niet doen? En dan heel goed naar jezelf kunnen verantwoorden dat je daar hele goede redenen voor hebt? Vandaag hebben we het over een 'Accountability Partner', en hoe die je kan helpen om nou eens een keer te stoppen met excuses...


Sep 17, 2020

Hoewel veel van de onderwerpen die we behandelen geïnspireerd zijn door ontwikkelingen binnen bedrijven in de private sector, is er natuurlijk ontzettend veel te leren van andere sectoren, dus vandaag gaan we op zoek naar hoe de toekomst van organiseren er binnen de overheid uitziet. Wat is er anders dan in...


Sep 10, 2020

Vandaag bespreken we een niet heel bekend maar wel een heel interessant beroep: De Dwarskijker.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en...


Sep 3, 2020

Roepen dat alles transparant moet zijn is makkelijk. Het ook echt doen is een tweede. Vandaag deelt Just zijn recente ervaringen met transparantie en praten over hoe je de zoektaocht daarvan meer kunt richten. Maar dat is niet makkelijk. Daar zijn we dan ook wel weer transparant in.

Zoals altijd zijn we erg...