Preview Mode Links will not work in preview mode

About

De toekomst van organisaties. In deze podcast behandelen Roel en Just thema's die te maken hebben met de toekomst van organisaties. Voor vragen, opmerkingen en suggesties: https://detoekomstvanorganisaties.nl
https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/
https://www.linkedin.com/in/justmeddens/
https://www.patreon.com/De_Toekomst_van_Organisaties