Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 14, 2022

Na een korte periode zijn we weer terug met onze podcast.

Nu thuiswerken aan de orde van de dag is rijst de vraag of thuiswerkers gelijk behandeld worden als medewerkers die gewoon op kantoor zitten. Vandaag behandelen we de Bill of Rights voor thuiswerkers.

Wil je onze podcast steunen? Wordt dan Patron van onze...