Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 2, 2019

In een overheidsrapport dat recent is uitgekomen stond de opmerking dat we ons meer met de hulpvraag dan met de schuldvraag zouden moeten bezig houden. Klinkt interessant, maar wat betekent dat eigenlijk. En hoe gaan organisaties met hulp- maar vooral schuldvragen om? Vandaag nemen we dat eens onder de loep.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)