Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 16, 2020

Just is weer in een boek bezig en vraagt zich hardop af of het wel gezond is om veel principes te hebben in een organisatie, en of je die principes wel moet uitschrijven. We gaan daar eens dieper op in en bespreken de voor- en nadelen van het expliciet maken van de (vele) principes waar je organisaties op draait.

Het boek in kwestie is Principes van Ray Dalio.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)