Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 12, 2020

Organisaties samenvoegen is altijd lastig - niet in de minste plaats omdat de culturen soms clashen. Hoe ga je eigenlijk om met die cultuurverschillen en wat kun je het beste wel en niet doen om ervoor te zorgen dat het een succes wordt?

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)