Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 27, 2018

Autonomie.

Autonomie is een veel gehoorde term in ons werkveld. Wat is Autonomie? Hoe gaan wij hiermee om in ons werk? 
Een nieuwe aflevering waarbij wij een antwoord zoeken op een aantal van bovenstaande vragen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties:

https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/

https://www.linkedin.com/in/justmeddens/