Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2018

T-shape vs. Fractal-shaping
Wat is T-shape? Wat is Fractal-shape? Hoe gaan wij hiermee om in ons werk?
Een nieuwe aflevering waarbij wij een antwoord zoeken op een aantal van bovenstaande vragen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties:

https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/

https://www.linkedin.com/in/justmeddens/