Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2018

Radical Transparency:
Wat is het? Hoe gaan wij hiermee om in ons werk? Wat kan je met Radical Transparency? Een nieuwe aflevering waarbij wij een antwoord zoeken op een aantal van bovenstaande vragen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties:
https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/
https://www.linkedin.com/in/justmeddens/