Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2020

Ken je dat? Je iets voornemen om te gaan doen maar als puntje bij paaltje komt het toch niet doen? En dan heel goed naar jezelf kunnen verantwoorden dat je daar hele goede redenen voor hebt? Vandaag hebben we het over een 'Accountability Partner', en hoe die je kan helpen om nou eens een keer te stoppen met excuses maken, en het gewoon te gaan doen.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)