Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 5, 2020

Hoe creëer je nou een visie die echt gaat leven in je organisatie? Veel organisaties stoeien met die vraag. Soms is er uberhaupt geen visie, soms is ie alleen bekend bij een paar mensen in de top en andere keren wordt er half-sarcastisch aan gerefereerd en lacherig over gedaan. 

Vandaag bespreken we hoe Maarten Schurink, voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank dit aanpakt. Hij introduceerde de 'wikivisie', een visie die door eenieder in de organisatie aan te passen is, en daarmee heel anders dan de meeste visiedocumenten.

Als je geintereseerd bent, hier kun je meer lezen:

https://www.managementimpact.nl/artikel/maarten-schurink-buikpijn-voorkomen-bij-medewerkers-ook-een-kpi-waar-je-op-kunt-sturen/

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)