Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2020

Waarom spelen we eigenlijk zo weinig op de werkvloer? En zeker nu we allemaal op afstand werken moeten we niet vergeten dat spel ook belangrijk is, en misschien nog wel belangrijker. Deze week hebben we daarom Nancy Beers te gast, die gepseicaliseerd is in Serious Play, en ons daar alles over kan vertellen.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)