Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 30, 2020

We zien het vaak in groepen en organisaties: weerstand op een genomen besluit of de te varen koers. Maar hoe uit zich die weerstand eigenlijk, en kun je dat herkennen en er dan vervolgens iets mee doen? Vandaag bespreken we hoe we weerstand en sabotage kunnen classificeren aan de hand van de Sabotagelijn uit Deep Democracy.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)