Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 2, 2019

Rollen vs. Functies

Op het moment dat je ergens gaat werken, of van baan wisselt is er vaak een moment waarop je vastlegt wat je nieuwe functie nou precies inhoudt. Maar als onze wereld zo snel verandert, is dat eigenlijk nog wel handig? En hoe zou je het anders kunnen doen?

Vandaag bespreken we functiebeschrijvingen, het functiehuis en een alternatief daarvoor, namelijk het vastleggen van activiteiten in rollen.

Veel plezier!

Voor vragen, opmerkingen en suggesties:

https://www.linkedin.com/in/roeltrienekens/

https://www.linkedin.com/in/justmeddens/