Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 11, 2021

In een wereld waarin informatie en kennis met een druk op de knop te vinden zijn, verandert er veel, en zo ook hoe je verkoopt. Vandaag kijken we naar wat voor impact dat heeft op het verkooptraject van onze eigen wereld, de consultancy en hoe dus ook de insteek verandert.

De lessen waar we aan refereren zijn te vinden op http://www.masterclass.com/ , waar we verder geen affiliatie mee hebben.

Wij horen graag van je, je kunt ons vinden op onze Patreon pagina:  https://www.patreon.com/De_Toekomst_van_Organisaties of gewoon via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of bel of app ons via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)