Preview Mode Links will not work in preview mode

May 22, 2019

Wat zijn eigenlijk de principes die onderliggend zijn aan Sociocracy 3.0? Dit is waar we eigenlijk hadden moeten beginnen, dus mocht je nog niks geluisterd hebben, start hier!

Meer informatie over Sociocracy 3.0 kun je hier vinden: https://sociocracy30.org/

En zoals altijd zijn we erg geinteresseerd in feedback, vragen of ideeen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)

Veel luisterplezier!