Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 20, 2020

'Ja, maar waar vragen onze klanten nou om?' Vandaag hebben we het over een andere blik op mensen op laten bloeien in hun werk. Om de passie en energie die vele in zich hebben te ontsluiten. Vriend van de show Serge is bij ons te gast om uit te leggen hoe hij dat doet, en ons het concept 'Passion Farming' voor te leggen.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)