Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 13, 2020

Vandaag hebben we vriend van de show Jordann weer te gast en proberen we antwoord te geven op een vraag van een luisteraar: Wat zijn de voor- en nadelen van maturity modellen en waarom en hoe zouden we ze moeten gebruiken.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)