Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2019

De discussie van vorige week bracht ons op een interessant punt. In hoeverre leven we eigenlijk in onze eigen kaasstolp, onze eigen bubble en hoe zorgen we ervoor dat we andere meningen blijven tegenkomen, respecteren en gebruiken om onze eigen ideeen aan te scherpen en te verbeteren. Zeker in een wereld waarin we de content die we te zien krijgen steeds sterker wordt bepaald door wat we al (denken te) weten.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)