Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2020

Als je te horen krijgt dat je iets perfect doet, is dat dan goed of slecht nieuws? En wat als je te horen krijgt dat je alles verkeerd doet? Vandaag bespreken we hoe je te weten komt waar de mogelijkheden tot groei liggen, en hoe je zou moeten reageren als je kritiek krijgt.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)