Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 5, 2019

Just had een interessant voorval tijdens een van de coachingstrajecten, wat ons leidde tot het uitdiepen van het concept 'De Meetlat'. En de vraag in hoeverre we eigenlijk wel weten wat 'beter worden' nou precies inhoud.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)