Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 22, 2020

Al 100! Tijd om het een klein beetje te vieren.

Bijna twee jaar geleden vroegen we ons af hoe de toekomst van organisaties en werk eruit ziet. Inmiddels zijn we in wat toen nog de toekomst was. We kijken terug en een beetje vooruit naar wat 100 podcasts ons gebracht heeft. En gelukkig was vriend van de show en tevens de man achter onze leader bereid dit met ons te vieren, dus we hebben Laurens te gast in de uitzending.

Ook voor de volgende 100 afleveringen zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)