Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2021

Hoewel het niet voor iedereen beoordelingstijd is, werden we getriggered door een vraag van een collega: 'Wat nou als we helemaal geen beoordeling doen, maar iedereen gewoon x% erbij geven, los van hun prestaties?'. Zou dat werken? 

Wij horen graag van je, je kunt ons vinden op onze Patreon pagina:  https://www.patreon.com/De_Toekomst_van_Organisaties of gewoon via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of bel of app ons via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)