Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 4, 2019

Neem je wel eens je werk mee naar huis? En hoe zit het eigenlijk de andere kant op, neem je wel een je privéleven mee naar je werk?

Een gezonde work/life balance is veel breder dan het aantal uur dat je werkt of hoe laat je nog mailtjes aan het typen bent. En we vragen ons zelfs af of dat eigenlijk wel bestaat, zo'n work-life balance. En, als dat er niet zou zijn, hoe ziet het werk (of het leven?) er dan uit in de toekomst? Vandaag komen al deze vragen langs.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)