Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2019

Bij alles wat je doet, maak je een afweging, maar waar baseer je dat eigenlijk op? Is het doel altijd om zoveel mogelijk winst te maken? En zo nee, wanneer dan niet en wat is het dan wel?

Vandaag kijken we eens naar je bedrijf besturen op basis van een bepaalde purpose, ikigai of principes vs het maximaliseren van winst.

Zoals altijd zijn we erg geïnteresseerd in feedback, vragen of ideëen voor nieuwe afleveringen. Je kunt ons benaderen via:

Roel@detoekomstvanorganisaties.nl 
Just@detoekomstvanorganisaties.nl
Of via 06-12701281 (Roel) en 06-17376146 (Just)